Na duhet patriotizëm ekonomik

Gazeta Shqip, Tiranë Një ndër modelet më të suksesshëm të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm, është ai i periudhës nga mbarimi i Luftës së Dytë Botërore deri në fundin e viteve tetëdhjetë i aplikuar në Japoni. Një zhvillim i bazuar në financimin e industrisë nga ana e qeverisë. Një rritje e GDP-së me gati 10% në […]